Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Akronym = Forkortelse (Fullstendig tittel)

PBL = Plan- og bygningsloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandling)

TEK = Byggteknisk forskrift (Forskrift om tekniske krav til byggverk)

VTEK = Veiledning til byggteknisk forskrift «angir preakseterte løsninger»

SAK = Byggesaksforskriften (Forskrift om byggesak)

VSAK = Veiledning til byggesaksforskriften «forklaring/utdypinger og føringer»

NS = Norsk Standard «rene nasjonale standarder og internasjonale standarder som er gjort gjeldende i Norge»

Forklaringer:

SØK = Ansvarlig søker i byggesak

PRO = Ansvarlig prosjekterende for sitt fagområde med ansvarsrett i byggesak

UTF = Ansvarlig utførende for sitt fagområde med ansvarsrett i byggesak

BIM = Bygningsinformasjonsmodellering (digitale modeller av et bygg med tekniske installasjoner i et felles tegneformat)

FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold
FDVU = Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

Uavhengig kontroll = Kontrollforetaket som ikke har en juridisk, personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen. Se ellers SAK10 § 14.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge