Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


2023:
10.02.2023: Innspill  til rundebordsmøte i KDD om byggkvalitet

2022:
15.06.2022: Høringsinnspill om Tilsyn og uavhengig kontroll PBL
21.06.2022: Høring til Totalberedskapskommisjonen – Kunnskapsbasert brannsikkerhetsarbeid
30.09.2022: Forslag til endring i Byggteknisk forskrift (TEK 17)
10.09.2022: Forslag til endring i Brannforebyggingsforskriften

31.01.2022: Åpent brev til kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, Royal-saken

2020:
18.12.2020: Brev om slokkevann fra BFO til KMD

 

 

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge