Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Veiledning/retningslinjer for oppbevaring og lading av el-sykkel, el-sparkesykkel og andre tilsvarende ladbare fremkomstmidler innendørs i næringsbygg*.

Antall elektriske sykler og sparkesykler har økt kraftig de siste årene. I takt med dette har antall branner i slike fremkomstmidler økt. Brannvesenet rykket ut til 11 branner i 2019, og 15 i 2020, ifølge DSB, og tilsvarende tall for el-biler var 17 og 19. Batterier kan forårsake en brann som utvikler kraftig røyk og varme på kort tid. Når batterier (litiumholdige) først har begynt å brenne er det svært krevende å slokke brannen (såkalt «thermal runaway»).

Primært/hovedregel:

 • Så langt det er mulig, SKAL slike fremkomstmidler oppbevares og lades utendørs.

Innendørs:

 • Ved batteri som må tas med inn i bygget for lading (inkl. sparkesykler hvor batteri er fastmontert) skal lading primært foregå i ventilerte rom som ligger tilknyttet fasaden.
 • VIKTIG: Rom for oppbevaring og lading kan ikke være del av rømningsvei eller oppholdsrom.
 • Rommet bør ha brannalarm og automatisk slokkeanlegg, og ha et stabilt innemiljø (frostsikkert). Objektsikring med lokalt/mobilt slokkeanlegg er et godt alternativ.
 • Det skal kun lades på ubrennbart underlag, under jevnlig oppsyn og på dagtid.
 • Før man lader (både innen- eller utendørs) skal man se etter synlige tegn til skader på ladeenhet og batteriet, og ved mistanke om feil unngå lading før utstyret er sjekket av leverandør/forhandler. Både batteri og lader er tryggest når de er hele, rene og tørre.
 • Bruk original batterilader direkte i stikkontakt. Skjøteledning eller sammenkoblinger skal ikke benyttes. Lader og batteri skal ikke tildekkes under lading.

Ved unormale hendelser:

 • Om man oppdager unormale lyder, lukt, røyk eller varme knyttet til lading, avbrytes lading og man trekker ladekabelens støpsel ut av stikkontakten umiddelbart.
 • Hvis mulig bringes batteriet utendørs, i god avstand fra bygg og utgangsdører.
 • Varsle stedlig ansvarlige, og eventuelt brannvesenet.
 • VED BRANN, RING 110.

* Næringsbygg defineres oftest som bygning der det drives både offentlig og privat næringsvirksomhet. Det vil si at bygninger der offentlige virksomheter driver for eksempel skole, barnehage, sykehus og sykehjem, også omfattes av begrepet næringsbygg. Boligbygg hvor næringsdel utgjør over halve arealet kan også inngå i slik definisjon.

Februar 2022
HH

Last ned pdf-fil

 

Veiledning/retningslinjer for oppbevaring og lading av el-sykkel, el-sparkesykkel og andre tilsvarende ladbare fremkomstmidler innendørs i boligbygg.

Antall elektriske sykler og sparkesykler har økt kraftig de siste årene. I takt med dette har antall branner i slike fremkomstmidler økt.

 

Veiledning retningslinjer oppbevaring lading boligbygg

 

Batterier kan forårsake en brann som utvikler kraftig røyk og varme på kort tid. Når batterier (litiumholdige) først har begynt å brenne er det svært krevende å slokke brannen (såkalt «thermal runaway»).

Primært/hovedregel:

 • Et godt råd er å alltid lese og følge sikkerhets- og bruksanvisningene som følger produktet. Batteriet skal være CE-merket og påført produsent, type og kapasitet.
 • Så langt det er mulig, oppbevares og lades slike fremkomstmidler utendørs eller i garasje.


Innendørs:

 • Ved batteri som må tas med inn i bygget for lading (inkl. sparkesykler hvor batteri er fastmontert) skal lading primært foregå i ventilerte rom som ligger tilknyttet fasaden.
 • VIKTIG: Rom for oppbevaring og lading kan ikke være del av rømningsvei eller oppholdsrom.
 • Rommet må ha røykvarsler, og avkjølende slokkemiddel.
 • Det skal kun lades på ubrennbart underlag, under jevnlig oppsyn og på dagtid.
 • Hold god avstand mellom batteriet og annet brennbart materiale.
 • Før man lader inne/ute skal man se etter synlige tegn til skader på ladeenhet, batteri og kontaktpunkter, og ved mistanke om feil unngå lading før utstyret er sjekket av leverandør/forhandler. Både batteri og lader er tryggest når de er hele, rene og tørre.
 • Bruk original batterilader direkte i stikkontakt. Skjøteledning eller sammenkoblinger skal ikke benyttes. Lader og batteri skal ikke tildekkes under lading.

 

Ved unormale hendelser:

 • Om man oppdager unormale lyder, lukt, røyk eller varme knyttet til lading, avbrytes lading og man trekker ladekabelens støpsel ut av stikkontakten umiddelbart.
 • Hvis mulig bringes batteriet utendørs, i god avstand fra bygg og utgangsdører.
 • En brann i batteriet kan holdes i sjakk ved å tilføre vann for å kjøle det ned.
 • Varsle de som kan bli berørt i bygget, og eventuelle naboer.
 • VED BRANN, RING 110.

 

Mars 2024
HH

Last ned pdf-fil

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge