Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at det oppnås optimal sikkerhet mot brann. Gjennom denne håndboken ønsker vi å skape økt forståelse hos eiere og aktører i eiendomsmarkedet slik at myndighetenes krav til brannsikkerhet og eiernes ansvar ivaretas.

Håndbokens typiske målgruppe er personer som har ansvar for en bygård eller et kombinasjonsbygg, at de er i styret i et borettslag eller annen eierstruktur i et mindre miljø uten eget fagmiljø å støtte seg til. Men håndboken er utarbeidet i samarbeid med erfarne og anerkjente aktører fra næringsliv og myndigheter, som et oppslagsverk for bruk i de fleste sammenhenger, enten man planlegger endringer i bygg eller bruk, eller bare er interessert i en status for sitt brannsikkerhetsarbeid.

BFO Brann ønsker å ivareta forståelse og kunnskap om hvor viktig det er å sikre liv, miljø og verdier. Gjennom vektlegging av tverrfaglig fellesskap, bransje- og HMS-forståelse legges grunnlaget for en trygg hverdag. Dette er andre utgave av Håndbok for byggeiere, og vi følger planen om jevnlige revisjoner basert på tilbakemeldinger fra brukerne og viktige endringer i det gjeldende regelverk.

Boken er et elektronisk og fritt nedlastbart dokument med aktive linker til nettsteder og regelverk. For å imøtekomme hele målgruppen vil den også trykkes i papirutgave. Brannfaglig fellesorganisasjon har eksklusive rettigheter til å bruke materiellet i denne håndboken til kurs- og opplæringsvirksomhet.

Vi retter en stor takk til alle som har bidratt:

Bjørn Harald Tømmerbakk Forfatter, COWI

Wiran Bjørkmann Konsulent

Thor Kr. Adolfsen, Kjell Schmidt Pedersen. Norsk brannvernforening

Dan Tore Lyseggen. Tromsø brann- og redning

Trond S. Andersen, Vidar Stenstad. Direktoratet for byggkvalitet

Lars Haugrud. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hugo Haug, Eivind Moen. Brannfaglig Fellesorganisasjon-BFO brann

I tillegg har vi fått uvurderlig hjelp og gode innspill fra flere av landets brannvesen både med representanter i arbeidsgruppa og ved innspill til revisjonen.

BFO styret har også bidratt ved revisjon 2.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge