Medlemmer i Brannfaglig Fellesorganisasjon - BFO Brann

Medlemsskap kan søkes av:

  • Leverandører av varer og tjenester innen alle sektorene av det branntekniske fagfelt. Det gjelder foretak som er: utførende, prosjekterende og kontrollerende
  • Private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter

Medlemsoversikt i BFO Brann