Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


6.-7. juni, Høgskulen på Vestlandet, Haugesund.

Konferansen vil belyse:

  • Hvordan finne en optimal balanse mellom aktiv og passiv brannsikring?
  • Muligheter og fallgruver ved passiv og aktiv brannsikring opp mot bærekraft og ny teknologi
  • Praktiske demonstrasjoner av brannsikring

Konferansen vil bidra til erfaringsoverføring og inspirasjon på tvers av organisasjoner og bransjer.

Hvorfor er denne konferansen "et must":

  • Eier av bygget er ansvarlig for at brannsikkerheten er ivaretatt og dokumentert når bygget tas i bruk.
  • Riktig brannsikring presentert i teori og praksis.
  • Hvordan gjøre rett valg av brannsikringssystemer og sikre nødvendig kvalitet på leveransen?
  • Erfaring har tydelig vist at det er påkrevd at både rådgivere og byggherre tilfører seg kunnskap om dette emnet selv.

Les mer og meld deg på her

 

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge