Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


22.-23. mars på Clarion Hotel The Edge, Tromsø.

På Brannsikkerhetskonferansen vil det fokuseres på erfaringer og gjennomføring av kontroll av utførelse med hensyn på brannsikkerhet og hvilke fordeler det kan ha for byggeprosjektet.

Les mer og meld deg på her!

Velkommen til BFOs årsmøte!
Styret har bestemt at årsmøtet 2023 blir onsdag 22. mars kl. 17.00-18.30. Møtet blir gjennomført på Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6 i Tromsø.

Årsmøtedokumenter BFOs årsmøte 2023
BFO-styrets årsrapport 2022

Dagsorden:

  1. Konstituering. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer
  4. Årsrapport 2022
  5. Regnskap 2022
  6. Fastsettelse av årskontingent 2024 og budsjett for 2023
  7. Innkomne saker
  8. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer og valgkomite 2023-2024
  9. Valg av sted for neste årsmøte

Les mer og meld deg på her!

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge