Årsmøte 2022 - 6. april - kl. 14-16

Årsmøte 2022 - 6. april - kl. 14-16

Velkommen til BFOs årsmøte!
Styret har bestemt at årsmøtet 2022 blir onsdag 6. april kl. 14.00-16.00. Møtet blir gjennomført digitalt på Teams

Årsmøtedokumenter BFO årsmøte 2022

Signert protokoll BFO årsmøte 2022

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer
  4. Årsrapport 2021
  5. Regnskap 2021
  6. Fastsettelse av årskontingent 2023 og budsjett for 2022
  7. Innkomne saker
  8. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer og valgkomite 2022-2023
  9. Valg av sted for neste årsmøte

Les mer og meld deg på her!

Brannsikkerhetskonferansen 2022 arrangeres sammen dag kl. 10.00-14.00
Brannsikkerhet sett fra byggeiers perspektiv.
Konferansen ser på byggeiers utfordringer med å investere i, eie og drifte branntekniske løsninger.
Les mer og meld deg på her!