Årsmøte 23. mars 2021

Årsmøte 23. mars 2021

BFOs styre har bestemt at årsmøtet 2021 blir 23. mars. dette blir et digitalt møte på grunn av koronasituasjonen.
Alle medlemmer bes sette av datoen. Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut her så snart de foreligger.

Forslagsfristen for saker som ønskes behandlet på årsmøtet var 22. februar. Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret.

Velkommen til årsmøte!