BFO-dagene 2021, 14.-16. september på Quality Hotel Gardermoen

BFO-dagene 2021, 14.-16. september på Quality Hotel Gardermoen

Vi gjentar suksessen og samler brannbransjen til BFO-dagene – bransjens møteplass for et fremtidig brannsikkert samfunn!

Les mer og meld deg på her!

Vi tilbyr live streaming for deltakere som ikke har anledning til å delta fysisk.

Konferansen vil belyse følgende hovedtemaer:

Dag 1: Nye byggemetoder, nye krav. Hvordan prosjektere og bygge bærekraftig

 • Hva er tverrfaglig, bærekraftig brannsikkerhet
 • Hvordan tenker Trondheim kommune om eldre bygningsmasse og gjenbruk mht. brannsikkerhet?
 • Bærende tak, lett tak og hvilke branntekniske krav skal vi ta hensyn til?
 • Bruk av brennbar isolasjon i bygninger, Sandwich elementer
 • Hva er egentlig nødvendig slokkevann for brannvesenet ?
 • Deteksjon og oppkobling mot slokkevann.

Dag 2: Erfaringsoverføring/status/hvor går veien?

 • Godkjenning av foretak – vi ser til Danmark og sammenligner med Norge
 • Lærer vi av inntrufne branner?
 • Sivil sektor og olje- og gassindustrien – Kan vi lære av hverandre?

Dag 3: Via prosjektering, produksjonsunderlag, utførelse til FDV – hva skjer underveis?

 • Hvordan sikrer vi at de overordnete kravene fra brannrådgiver blir overført korrekt til byggeplass VIA RIE og RIV
 • Erfaringer fra Undervisningsbygg
 • Hva vektlegger entreprenør mht. kvalitet i utførelsesfasen på branntiltak/passiv brannsikring?
 • Royalimpregnering – hva er status, og hvordan kan vi ordne opp i problemet med brennbar kledning?
 • Fire Engineering judgement – branntetting når vi ikke har dokumenterte løsninger
 • Hvordan ønsker vi FDV på bygget dokumentert i praksis ved søknad om brukstillatelse