BFO i møte med Norsk Industri – EPS gruppen

Styreleder Hugo Haug møtte tirsdag den 11. september teknisk utvalg i EPS-gruppen til en orientering om BFO og diskusjoner rundt felles løsninger for bedre brannsikkerhet.

EPS-gruppen består av foretak som produserer og leverer produkter i ekspandert polystyren, EPS (folkelig ofte omtalt som; Isopor). Hver produsent har imidlertid et eget varenavn på sine produkter, og et av de viktigste produktområdene er isolasjonsprodukter til bygg og anlegg.

Dermed griper det inn i BFOs interessefelt om bedre brannvern for liv, miljø og verdier.  Riktig bruk, kontroll og vedlikehold er nøkkelord i denne sammenhengen, og vi har felles interesser i så måte.

Litt om EPS-gruppen;

  • EPS-gruppen er en bransjegruppe i Norsk Industri (forening i NHO) og organiserer så godt som alle de norske EPS-produsentene.
  • Arbeidet i gruppen er organisert i arbeidsgrupper, hvor teknisk utvalg er én gruppe med representanter fra bl.a.; Glava , Jackon, Sundolitt , Vartdal og Bewi
  • Teknisk utvalgs hovedoppgave er å informere om riktig bruk av EPS og XPS (ekstrudert polystyren, bl.a. bedre styrke/bæring)
  • Mer informasjon om gruppen finner du på deres hjemmeside; https://www.norskindustri.no/kampanjesider/eps-gruppen/

De har også utarbeidet en brosjyre om branntekniske løsninger med EPS; https://www.norskindustri.no/siteassets/bilder/kampanjesider/eps-gruppen/dokumenter/branntekniske-losninger-med-eps.pdf