BFO inviterer til tunnelsikkerhetskonferanse

BFO inviterer til tunnelsikkerhetskonferanse

Norwegian Tunnel Safety Conference 2019 gjennomføres 4. desember i Oslo. Program og påmelding

Konferansen er et samarbeid mellom Norwegian Tunnel Safety Cluster, RISE Fire Research, Tekna, ITS Norway og Brannfaglig Fellesorganisasjon. Konferansen skal se på hvordan digitalisering kan bidra til å øke sikkerheten og oppmerksomheten i tunneler. Tunneler blir oppgradert og får bedre trafikkstyringssystem som igjen forbedrer sikkerhetsforholdene. I tillegg benyttes kunstig intelligens (AI) og algoritmer, og dette gir nye muligheter for å forbedre sikkerheten i tunneler. Vi får også mer kunnskap som følge av at også flere forskningsprosjekter ser på hva som skjer i en tunnel.