Brannsikkerhetskonferansen 2020 og BFOs årsmøte 31.03-01.04

Brannsikkerhetskonferansen 2020 og BFOs årsmøte 31.03-01.04

Fra nestenulykke til katastrofebrann - Hva lærer vi?

Vi inviterer politikere, myndigheter, næringsliv og akademia for å dele erfaringer. Vi ønsker å samle gode krefter som kan bidra til å løfte debatten opp på samfunnsagendaen.

BFO ÅRSMØTE 2020
Det gjennomføres årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon 31. mars 2020 i henhold til foreningens vedtekter.

Mer informasjon og påmelding