Første BFO/NEMKO-godkjente brannsikringsmontør gjort stas på under årsmøtet i Bergen

Første BFO/NEMKO-godkjente brannsikringsmontør gjort stas på under årsmøtet i Bergen

Lars Bjørnholm (t.v.) i Omega Brannvern AS er første BFO/NEMKO-godkjente brannsikringsmontør. Her gratuleres han av styreleder i BFO, Hugo Haug, på BFOs årsmøtekonferanse i Bergen 22. mai.  

Innholdet i opplæringen av brannsikringsmontører er todelt: 
1) Grunnkurs - les mer og påmelding
2) Spesialisering - les mer og påmelding
Oppstart av opplæring i valgfrie moduler i spesialiseringen forutsetter bestått prøve i grunnkurset. 

Eksamen forutsetter bestått prøve i spesialiseringen og gjennomføres i regi av NEMKO på ditt lokale biblitotek. Gå til NEMKOs nettside for påmelding til eksamen, informasjon om priser samt informasjon om godkjenningsordningen.