Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


BFOs formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier.

Dette søkes oppnådd ved:

  • å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser
  • å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde
  • å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd
  • å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser
  • å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter

Medlemmer kan være:

  1. Leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfelt
  2. Private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter
Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge