Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


BFOs formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier.

Dette søkes oppnådd ved:

  • å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser
  • å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde
  • å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd
  • å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser
  • å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter
Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge