Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Pr. juni 2021
Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) sin behandling av personopplysninger

Vedtekter
I tråd med organisasjonens vedtekter §12 er Styrets til enhver tid gjeldende nestleder er «Personopplysningsansvarlig».

Personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Formålet med behandlingen
Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss.
Vår behandling av personopplysninger er håndtert av dyktige medarbeidere hos vår administrasjon som bestyres av Quality Norway AS https://qualitynorway.no/ .
Alle ansatte i Quality Norway AS er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer og varer selv om ansettelsesforholdet er avsluttet.

Hvilke personopplysninger behandles
Opplysninger som behandles hos Quality Norway på vegne av BFO kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som for eksempel navn, adresse, mobilnr, e-postadresse og hvilket selskap man jobber i
  • Opplysninger om gjennomførte kurs og konferanser, herunder tilgang til kursdokumentasjon fra hvert enkelt kurs

Gyldige behandlingsgrunnlag
Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om. Vi innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke, og bruker aldri informasjonen til noe annet enn hva vi har oppgitt.
Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at BFO gjennom sitt samarbeid med Quality Norway skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Utlevering av personopplysninger
Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.
Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.
Hverken BFO eller Quality Norway utleverer eller selger personopplysninger (eksempelvis maillister) til eksterne selskaper uten persons samtykke.

Oppbevaring
Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg.
All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med definerte sikkerhetsrutiner.

Rett til å kreve innsyn
Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting
Dersom du mener at BFO eller Quality Norway har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Behandlingsansvarlig
Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. BFO har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen.
Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til nestleder i styret og kan kontaktes på følgende måter:
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Generelle henvendelser kan stiles til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Klage på behandlingen
Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge