Styret

HUGO HAUG (STYRELEDER)

HUGO HAUG (STYRELEDER)

Seniorrådgiver brannteknikk, Oslobygg KF

Elektrofagmann med erfaring innen branntekniske fag siden 1980, med hovedvekt innen automatiske brannalarm- og slokkesystemer, nødlys/-strøm, talevarsling og eksplosjonssikring. Akkrediterte sertifiseringer som Risk Manager, samt prosjektering og uavhengig kontroll av brannalarmanlegg. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 934 45 515

HÅKON WINTERSETH (STYREMEDLEM / NESTLEDER)

HÅKON WINTERSETH (STYREMEDLEM / NESTLEDER)

Faglig leder i Firesafe AS

Faglig leder i Firesafe AS og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomiteer.

Brannfaglig ekspertise for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star». Styremedlem siden 2014.

Mobil: +47 982 36 053

KIRSTEN SANNES (STYREMEDLEM)

KIRSTEN SANNES (STYREMEDLEM)

Salgssjef brann og sikkerhetssystemer for bygg, Norgem AS

Kirsten Sannes er utdannet innen elektrofag, og er ansvarlig for leveranser av mobile brann- og varslingssystemer i Norgem AS. De siste 12 årene har Kirsten Sannes arbeidet med løsninger for brannsikring og –varsling. Hun har lang erfaring med automatiske slokkeanlegg for maskiner og kjøretøy, mens hennes fokus siden 2016 har vært salg, leveranse og service av mobile brannløsninger til bygg- og anleggsbransjen. Kirsten ble valgt inn som styremedlem i 2019.

Mobil: +47 992 63 528

HÅVARD EILERTSEN (STYREMEDLEM)

HÅVARD EILERTSEN (STYREMEDLEM)

Business Development Manager, Autronica Fire and Security AS

Håvard har utdanning og erfaring innen sikkerhetsbransjen med hovedvekt på brann- og gassdeteksjon, hvor de siste 9 årene har vært innenfor salg, ledelse og forretningsutvikling i Autronica Fire & Security AS. Håvard ble valgt som styremedlem i 2020. 

Mobil: +47 476 33 657

ARNSTEIN FEDØY (STYREMEDLEM)

ARNSTEIN FEDØY (STYREMEDLEM)

daglig leder i Igneus AS

Arnstein har lang erfaring innen slokkebransjen som både daglig- og faglig leder. Utdannet branningeniør fra HSH/HVL med en master med fordypning i slokkeanlegg fra 2018 og er også internasjonal forfatter med sin bok "Reliability Data on Fire Sprinkler Systems: Collection, Analysis, Presentation, and Validation. Styremedlem siden 2020. 

Mobil: + 47 456 36 688

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

HH Fire Eater Norge AS

Han har vært daglig leder av Haugaland Brannsikring i 15 år, der hovedgeskjeften var passiv brannsikring. Nå jobber han som salgsleder for HH Fire Eater Norge AS. Styremedlem siden 2008.

Mobil: +47 982 42 800

BENGT SLETTLI (STYREMEDLEM)

BENGT SLETTLI (STYREMEDLEM)

Daglig leder i Total Brannsikring AS

Bengt Slettli er daglig leder og faglig leder for Total Brannsikring AS i Alta. Han har praktisert brannteknisk rådgivning i vid forstand siden 1992, og selskapet er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3. Han har lang erfaring innen entreprenørvirksomhet på bygg, og har bred erfaring innen utførelse og prosjektering innen passiv brannsikring. Styremedlem siden 2017.

Mobil: +47 916 36 862

PER FREDRIK LENNART HEMMINGSSON (VARAMEDLEM)

Høgskulen på Vestlandet

Per Fredrik Lennart Hemmingsson ble valgt som varamedlem til styret i 2021.

Mobil: +4740328549