Styret

HUGO HAUG (STYRELEDER)

HUGO HAUG (STYRELEDER)

Brannteknisk rådgiver og fagansvarlig i Omsorgsbygg Oslo KF

Elektrofagmann med erfaring innen branntekniske fag siden 1980, med hovedvekt innen automatiske brannalarm- og slokkesystemer, nødlys/-strøm, talevarsling og eksplosjonssikring. Akkrediterte sertifiseringer som Risk Manager, samt prosjektering og uavhengig kontroll av brannalarmanlegg. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 934 45 515

BJØRN HARALD TØMMERBAKK (STYREMEDLEM/NESTLEDER)

BJØRN HARALD TØMMERBAKK (STYREMEDLEM/NESTLEDER)

Markedsansvarlig SafetyWeb, COWI AS

Har lang erfaring med prosjektarbeid og rådgivning innen ulike felt for brannsikring – Prosjektering, kontroll av prosjektering og utførelse av bygg under oppføring og eksisterende bygg, brannvernledelse, risikoanalyser og risikostyring.  Bjørn har ledererfaring fra privat sektor, og har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av BFO håndbok for byggeiere. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 926 14 565

KIRSTEN SANNES (STYREMEDLEM)

Salg Brann og sikkerhetssystemer for bygg, Norgem AS

-Tekst og foto kommer-

Mobil: +47 992 63 528

BENGT SLETTLI (STYREMEDLEM)

BENGT SLETTLI (STYREMEDLEM)

Daglig leder i Total Brannsikring AS

Bengt Slettli er daglig leder og faglig leder for Total Brannsikring AS i Alta. Han har praktisert brannteknisk rådgivning i vid forstand siden 1992, og selskapet er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3. Han har lang erfaring innen entreprenørvirksomhet på bygg, og har bred erfaring innen utførelse og prosjektering innen passiv brannsikring.  Bengt Slettli ble valgt inn som varamedlem til styret i BFO i 2017.

Mobil: +47 916 36 862

EIVIND MOEN (STYREMEDLEM)

EIVIND MOEN (STYREMEDLEM)

Daglig leder i Protecta AS

Eivind Moen er daglig leder for Protecta AS. Protecta er en landsdekkende kjede med medlemmer fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Medlemmene er spesialfirmaer som leverer alle former for passsiv brannsikring.

Mobil: +47 922 45 444

HÅKON WINTERSETH (STYREMEDLEM)

HÅKON WINTERSETH (STYREMEDLEM)

Faglig leder i Firesafe AS

Faglig leder i Firesafe AS og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomiteer.

Brannfaglig ekspertise for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star». Styremedlem siden 2014.

Mobil: +47 982 36 053

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

Fire-Eater AS

Han har vært daglig leder av Haugaland Brannsikring i 15 år, der hovedgeskjeften var passiv brannsikring. Nå jobber han som salgsleder for FireEater Norge AS. Jan er BFOs representant i OFAS. Styremedlem siden 2008.

Mobil: +47 982 42 800

NINA HØM (VARAMEDLEM)

Branningeniør, Sweco Norge AS

Mobil: +47991 50 484

BJARNE CHRISTIAN HAGEN (VARAMEDLEM)

Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

-Tekst og foto kommer-

Mobil: +47975 03 578