Styret

HUGO HAUG (STYRELEDER)

HUGO HAUG (STYRELEDER)

Brannteknisk rådgiver og fagansvarlig i Omsorgsbygg Oslo KF

Elektrofagmann med erfaring innen branntekniske fag siden 1980, med hovedvekt innen automatiske brannalarm- og slokkesystemer, nødlys/-strøm, talevarsling og eksplosjonssikring. Akkrediterte sertifiseringer som Risk Manager, samt prosjektering og uavhengig kontroll av brannalarmanlegg. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 934 45 515

BJØRN HARALD TØMMERBAKK (STYREMEDLEM/NESTLEDER)

BJØRN HARALD TØMMERBAKK (STYREMEDLEM/NESTLEDER)

Markedsansvarlig SafetyWeb, COWI AS

Har lang erfaring med prosjektarbeid og rådgivning innen ulike felt for brannsikring – Prosjektering, kontroll av prosjektering og utførelse av bygg under oppføring og eksisterende bygg, brannvernledelse, risikoanalyser og risikostyring.  Bjørn har ledererfaring fra privat sektor, og har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av BFO håndbok for byggeiere. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 926 14 565

PAUL HALLE ZAHL-PEDERSEN (STYREMEDLEM)

PAUL HALLE ZAHL-PEDERSEN (STYREMEDLEM)

Administrerende direktør RISE i Fire Research AS

Paul er utdannet Sivilingeniør fra NTNU med spesialisering innenfor risiko og sikkerhet. Han har erfaring fra konsulentbransjen, oljeselskaper og forskningsinstitutter der risiko og sikkerhet har gjenspeilet arbeidsoppgavene.

Mobil: +47 930 05 446

ANNE KATHRINE BØE (STYREMEDLEM)

ANNE KATHRINE BØE (STYREMEDLEM)

Seksjonsleder brann og sikkerhet i Rambøll Bergen

Anne Kathrine Bøe er seksjonsleder brann og sikkerhet i Rambøll Bergen, og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomiteer. Hun har mer enn 15 års erfaring som brannteknisk rådgiver, med spesialfelt innen tidligfaserådgiving, juridiske spørsmål og eksisterende bygg. Anne Kathrine ble valgt inn som styremedlem i 2017.

Mobil: +47 910 08 700

EIVIND MOEN (STYREMEDLEM)

EIVIND MOEN (STYREMEDLEM)

Daglig leder i Protecta AS

Eivind Moen er daglig leder for Protecta AS. Protecta er en landsdekkende kjede med medlemmer fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Medlemmene er spesialfirmaer som leverer alle former for passsiv brannsikring.

Mobil: +47 922 45 444

HÅKON WINTERSETH (STYREMEDLEM)

HÅKON WINTERSETH (STYREMEDLEM)

Faglig leder i Firesafe AS

Faglig leder i Firesafe AS og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomiteer.

Brannfaglig ekspertise for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star». Styremedlem siden 2014.

Mobil: +47 982 36 053

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

Fire-Eater AS

Han har vært daglig leder av Haugaland Brannsikring i 15 år, der hovedgeskjeften var passiv brannsikring. Nå jobber han som salgsleder for FireEater Norge AS. Jan er BFOs representant i OFAS. Styremedlem siden 2008.

Mobil: +47 982 42 800

BENGT SLETTLI (VARAMEDLEM)

BENGT SLETTLI (VARAMEDLEM)

Daglig leder i Total Brannsikring AS

Bengt Slettli er daglig leder og faglig leder for Total Brannsikring AS i Alta. Han har praktisert brannteknisk rådgivning i vid forstand siden 1992, og selskapet er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3. Han har lang erfaring innen entreprenørvirksomhet på bygg, og har bred erfaring innen utførelse og prosjektering innen passiv brannsikring.  Bengt Slettli ble valgt inn som varamedlem til styret i BFO i 2017.

Mobil: +47 916 36 862

JARL TONNING (VARAMEDLEM)

JARL TONNING (VARAMEDLEM)

Avdelingsleder/Leder FOU Brannfag i Nokas BST AS og gruppeleder Brannalarm i Noralarm

Jarl er Norsk representant i CEN TC 72 (samordning av Brannalarmstandarder i Europa), arbeidsgruppedeltaker i diverse standardiseringskomiteer i regi av Noralarm og Standard Norge. Styremedlem siden 2015.

Mobil: +47 909 67 860