Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Det må også legges merke til at brannområdene ikke lenger kan defineres som viktig og kritisk områder, slik det kunne argumenteres før 1/1-2016. I Plan- og bygningsloven (PBL) § 24-1 foreligger en viktig definisjon:

«Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre og dokumentere at plan- og bygningslovgivningens krav er oppfylt. I tillegg skal det gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlige kontrollforetak når:

  1. det foreligger viktige og kritiske områder og oppgaver
  2. Kommunen krever det etter en konkret vurdering.»

Det ingen krav til uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av de 4 brannområdene, brannkonsept, slokkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem. Andre fagområder som lufttetthet og fukt på baderom har slike krav og må da forstås som mer viktige og kritiske enn brann. Det stilles som kjent kun krav til kontroll av prosjektering av brannkonsept.

Uavhengig kontroll i byggesak

Det anbefales derfor så sterkt som det kan sies at kommunene selv krever uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av slukkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem i byggesak. Det utføres alt for mye dårlig arbeid, anslått til milliarder av kroner av SINTEF i rapporten «Byggskadeomfanget i Norge». Konsekvens for liv, helse, materielle verdier, kostnader ved feil/mangler, oppfølgning av reklamasjoner og tidsbruk, tilsier at uavhengig kontroll i byggesak er en meget klokt og smart investering.

Det er også et pågående arbeidet med «prNS 3962 – Kontroll av produksjonsunderlag og utførelse», som forhåpentligvis vil bidra til å redusere sjansene for feil.                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge