Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


SERTIFISERING AV FORETAK INNEN PASSIV BRANNSIKRING
Sertifiseringsordningen gjelder for fagområdet passiv brannsikring i byggverk, og skal komplettere NS-EN ISO 9001:2015 og sammen med den fungere som et samlet normativt dokument for leverandører av passiv brannsikring til bruk for interne formål, sertifisering eller i kontraktsmessig sammenheng. Sertifiseringsordningen skal

  • verifisere at leverandører av passiv brannsikring kontrollerer og monterer i samsvar med aksepterte og anerkjente krav, herunder forskriftskrav som har som formål å sikre liv og helse, miljø og materielle verdier
  • sikre felles grunnlag for det faglige nivået i bransjen og bidra til å heve kunnskapsnivået for virk-somhetenes faglige ledelse og montører
  • gi sertifiserte virksomheter konkurransefortrinn og være en støtte i markedsføringen
  • bidra til at oppdragsgivere på en enkel måte kan etterspørre leverandører som monterer, vedlike-holder og kontrollerer passiv brannsikring i samsvar med aksepterte og anerkjente krav

Les mer på Norsk Sertifisering AS sine nettsider

 

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge