Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


BFO tilbyr montører innen passiv brannsikring faglig kompetanseheving, gjennom å innføre en personellsertifisering hvor det faglige nivået legges helt opp mot offentlig godkjente fagutdannelser. 
Innholdet i opplæringen av brannsikringsmontører delt inn i1) Grunnkurs og 2) Spesialisering. 

Opplæringen retter seg mot personer som nylig har startet, eller som ønsker å jobbe, i bransjen. Den retter seg også mot personer i andre håndverksyrker som ønsker å begynne som brannsikringsmontør innen passiv brannsikring.
Opplæringen er også meget aktuelt for byggeiere som ønsker å heve sin bestillerkompetanse og være bedre forberedt i forhold til kravspesifikasjoner m.m.

E-læringskurset for brannsikringsmontører er delt inn i:

Les mer om personellsertifiseringen på NEMKO sine nettsider 

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge