Sertifisering av personell

BFO tilbyr montører innen passiv brannsikring faglig kompetanseheving, gjennom å innføre en personellsertifisering hvor det faglige nivået legges helt opp mot offentlig godkjente fagutdannelser. 
Innholdet i opplæringen av brannsikringsmontører delt inn i1) Grunnkurs og 2) Spesialisering. 

Opplæringen retter seg mot personer som nylig har startet, eller som ønsker å jobbe, i bransjen. Den retter seg også mot personer i andre håndverksyrker som ønsker å begynne som brannsikringsmontør innen passiv brannsikring.
Opplæringen er også meget aktuelt for byggeiere som ønsker å heve sin bestillerkompetanse og være bedre forberedt i forhold til kravspesifikasjoner m.m.

Les mer og påmelding e-læringskurset Brannsikringsmontør passiv brannsikring. 

Les mer om eksamen og sertifisering.