Ytelser i detaljprosjekteringen

I denne fasen skal prosjekterende legge til grunn alle forutsetninger i brannkonsept,
slokkestrategi, forskrift og veiledning. Der det foreligger uklarheter, feil eller mangler, skal
dette adresseres i henhold til KS-systemet til bedriften. Når forutsetningene er avklart skal
følgende utføres:

 • Systembeskrivelse med sammenfatning av krav og forutsetninger
 • Følge valgt standard
 • Fravik og fraviksanalyse
 • Dokumentasjon på oppfylles av SAK10
 • Dokumentasjon kompetanse (utdanning og erfaring)
 • Kapasitetsmåling (ved sprinkler, vanntåke og skumanlegg)
 • Beregninger
 • Tegninger
 • Dokumentasjon på KS i prosjekteringen, inkludert HMS
 • FDV/Datablad (avhengig av hvem som har ansvaret for produktleveransen)

  Følgende kan også inngå i dokumentasjon etter samspill med prosjekterende som berører slokkeinstallasjoner og utførende:
 • Dokumentasjon på KS i utførelse (inkludert trykktesting)
 • Dokumentasjon på f.eks. nytt vanninnlegg som RIV har hatt ansvar for
 • Hvordan krav til tilbakesikring etter NS1717 er oppfylt.
 • Hvordan feilovervåkning og alarmsignal er løst.

  Legg merke til at det vil være svært vanskelig å dokumentere et reelt KS-system uten at
  prosjekterende har vært på plassen. Fremtidige tekniske løsninger basert på virtuell
  virkelighet, kan erstatte dette.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.