Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Slokkeanlegg i strategi- og konseptnivå, er det som beskrives på øverste nivå. Dette kan være et selvstendig arbeid i forbindelse med nyinstallering eller utskifting av slokkeanlegg i eksiterende bygninger eller i samarbeid med ARK, byggherre, RIBr og de andre brannrådgiverne for oppføring av nybygg.

Ved installering av slokkeanlegg i eksisterende bygninger, må det foretas en avklaring om hva byggherre ønsker. Er det for å danne et grunnlag for en prosjekteringskonkurranse, skisseprosjekt der slokketeknisk løsning er valgt eller slokkeanalyse for å danne grunnlag for en ønsket slokkestrategi?

Arbeid på dette nivået, inkluderer hva som kan installeres og hvordan (inkludert utarbeide kravspesifikasjon og mengdebeskrivelse).

Sentrale vurderinger i forprosjektfasen:

 • Infrastruktur i området
 • Tilgjengelig vann og trykk (beregninger)
 • Tilkoblingspunkter
 • Plassering av slokkesentral (NB: Utgang)
 • Hovedføringsveier
 • Spesielle risikoer
 • Miljøpåvirkning
 • Ønsket ytelse (Her må man skille mellom anlegg kun beregnet for forlenging av rømnings- og redningstider og anlegg som kan kompensere for andre tiltak)
 • Hulroms problematikk
 • Verifisering av krav
 • Tegningsunderlag (gjerne med forslag til størrelse og plassering, så teknisk rom kan dimensjoneres)
 • Kapasitetsmåling
 • Type slokkesystem, valg av standard og andre utfordringer som storkjøkken


Forutsetninger, avklaringer og grensesnitt:
Kontakt kommune eller privat vannverk om eksisterende infrastruktur, mulige tilkoblingsmulighet og kapasitet

 • Vanninnlegg (hovedløsning for forbruk, slokkevann til hydrant og vann til slokkeanlegget)
 • Tilknytningspunkter
 • Kapasitet på vannforsyningen (verifisere antatt kapasitet)
 • Behov for pumper og basseng/tank
 • Føringsveier
 • Himling og skjulte gulv/kanaler
 • Elforsyning ved valg av pumpe


Leveranse og aktivitet:
Gjennomgang og dokumentasjon av krav og byggherre sine ønsker. Fra overordnet vurdering til fastsetting av krav og ytelser.

 • Utarbeidelse av notat på overordnet nivå
 • Utarbeidelse av slokkeanalyse
 • Slokkestrategi (RIBr må inkluderes i denne prosessen)                                                                                                                                                                                 
 • SHA vurderinger
 • Overslagsberegninger for krevet vannforsyning og trykk
 • Verifisere om dette kan oppnås uten pumpe eller basseng/tank
 • Størrelse pumpe og basseng/tank, samt plassering
 • Konsekvenser for de andre fagområdene
 • Soner, plassering sentraler og inndeling av ulike systemer
 • Tilkobling stigeledninger på sprinkleranlegg?
 • Kravspesifikasjon
 • Mengdebeskrivelse og miljø (materialforbruk/klimagass)
 • Tegninger
Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge