Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Brannalarm i strategi- og konseptnivå er det som beskrives på øverste nivå. Dette kan være et selvstendig arbeid i forbindelse med nyinstallering eller utskifting av brannalarmanlegg i eksiterende bygninger eller i samarbeid med ARK, byggherre, RIBr og de andre brannrådgiverne for oppføring av nybygg.


«Plan for alarmorganisering» dvs. overordnet beskrivelse av hvordan samspillet mellom det tekniske og organisatoriske skal fungere i et brannalarmanlegg. Dette vil være premissene for detaljprosjektering av brannalarmanlegget. Dette inkludere valg av detektortype, for å unngå uønskede alarmer.
Dette krever at RiBr har grunnleggende kunnskap om brannalarm og det organisatoriske, dvs. hvordan bygget skal driftes og overordnet evakueringsplan.


Plan for alarmorganisering skal beskrive alarmnivåer – eks. stille, liten og stor alarm, eller flere alarmnivåer ved særskilte installasjoner, forsinkelsestid på alarmnivåer, hva som skal styres på de forskjellige alarmnivåer som lukking, åpning av dører, frigjøring av funksjoner, aktivering av tekniske installasjoner, melding til operatører og alarmmottak osv. I kompliserte bygg bør det være kommunikasjon mellom RiBr, detaljprosjekterende og utstyrsleverandør med tanke på hvordan styringer kan løses ut ifra det system som velges.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge