Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


  • Brannforløp (antennelse, eksplosjon, utvikling og spredning av brann, strukturell kollaps, spredning til nabobygg)
  • Rømning og redning (deteksjon og varsling, reaksjon, forflytning til sikkert steed, assistert evakuering
  • Verdier (mennesker, dyr, økonomiske verdier, kulturhistoriske verdier, miljøskader og samfunnsfunksjon)
  • Tilrettelegging og sikkerhet for slokkemannskap (innsatstid, tilrettelegging rundt og i bygning, annet teknisk utstyr for slokkeinnsats, bemanning og kompetanse)
Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge