Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Forprosjekt er i denne sammenheng, en beskrivelse for arbeid som foregår i forkant av detaljprosjekteringen. Dette kan kalles programmeringsfasen, skisseprosjekt, forprosjekt, tilstandsvurdering, vurdering, premissanalyse, strategi og konsept. Målet er få frem et underlag som man kan jobbe videre med og er i denne sammenheng, selv om de andre nevnte begrepene kan skilles fra hverandre, har vi valgt å bruke forprosjekt som en fellesbetegnelse.

I ansvarsbelagte byggesaker, er dette det arbeidet som utføres før ansvarlig prosjekterende kan erklære samsvar ved rammetillatelse.

Detaljprosjektering er i denne sammenheng, en beskrivelse av et arbeid som utføres for å lage et underlag for utførelse og dokumentere valgte løsninger.
I ansvarsbelagte byggesaker, er dette det arbeidet som må utføres før ansvarlig prosjekterende kan erklære samsvar for igangsetting av utførelse.

Ferdigstillelse er i denne sammenheng, en beskrivelse av det arbeidet som foregår i bygge/installasjonsprosessen og ved å ferdigstille dokumentasjonen til det som gjerne kalles «som bygget». Målet er at all dokumentasjon skal avspeile slik løsningene faktisk ble og hvordan eier kan drifte sitt bygg i ettertid.

Det må også presiseres at selv om det er plan- og bygningsloven med forskrift som skal oppfylles, så er det også gitt noen krav i brannvernloven med forskrift som også må vurderes og medtas i dokumentasjonen.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge